Atgriezties uz galveno lapu
Piekļūstams saturs
Fonta izmērs
Kontrasts

Partiju deklarācijas

Deklarācija (2022)

Lejupielādēt XLSX
Politiskā organizācija
Partijas nosaukums:APVIENOTAIS SARAKSTS - Latvijas Zaļā partija, Latvijas Reģionu Apvienība, Liepājas partija (Reģionu Spēks; Latvijas Reģionu Apvienība)
Reģ. nr.:50008221771
Bilance
Aktīvs€ 14287.00
Ilgtermiņa ieguldījumi€ 7942.00
I. Nemateriālie ieguldījumi.€ 0.00
II. Pamatlīdzekļi.€ 7942.00
1. Pārējie pamatlīdzekļi€ 7942.00
III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi.€ 0.00
1. Akcijas un daļas.€ 0.00
Apgrozāmie līdzekļi€ 6345.00
I. Krājumi.€ 0.00
*1. Materiāli.€ 0.00
2. Preces.€ 0.00
II. Debitori.€ 278.00
III. Vērtspapīri.€ 0.00
IV. Nauda.€ 6067.00
Pasīvs€ 14287.00
I. Fondi.€ -270656.00
1. Pamatfonds.€ 0.00
2. Mērķfondi.€ 0.00
3. Rezerves fonds.€ -270656.00
4. Rezerves fonds - pārskata gada rezultāts.€ 0.00
II. Ilgtermiņa kreditori.€ 0.00
III. Īstermiņa kreditori.€ 284943.00
1. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.€ 0.00
2. Pārējie kreditori.€ 284943.00