Atgriezties uz galveno lapu
Piekļūstams saturs
Fonta izmērs
Kontrasts

Partiju deklarācijas

Deklarācija (2022)

Lejupielādēt XLSX
Politiskā organizācija
Partijas nosaukums:Latvijas Reģionu Apvienība, Politiskā partija
Reģ. nr.:40008303741
Bilance
Aktīvs€ 3472.00
Ilgtermiņa ieguldījumi€ 2028.00
I. Nemateriālie ieguldījumi.€ 633.00
mājas lapa€ 633.00
II. Pamatlīdzekļi.€ 1395.00
1. Pārējie pamatlīdzekļi€ 1395.00
III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi.€ 0.00
1. Akcijas un daļas.€ 0.00
Apgrozāmie līdzekļi€ 1444.00
I. Krājumi.€ 0.00
*1. Materiāli.€ 0.00
2. Preces.€ 0.00
II. Debitori.€ 679.00
III. Vērtspapīri.€ 0.00
IV. Nauda.€ 765.00
Pasīvs€ 3472.00
I. Fondi.€ -3700.00
1. Pamatfonds.€ 0.00
2. Mērķfondi.€ 0.00
3. Rezerves fonds.€ -3700.00
4. Rezerves fonds - pārskata gada rezultāts.€ 0.00
II. Ilgtermiņa kreditori.€ 0.00
III. Īstermiņa kreditori.€ 7172.00
1. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.€ 0.00
2. Pārējie kreditori.€ 7172.00