Atgriezties uz galveno lapu
Piekļūstams saturs
Fonta izmērs
Kontrasts

Partiju finanšu datubāze

Lai nodrošinātu politisko organizāciju finansiālās darbības atklātumu, likumību un atbilstību parlamentārās demokrātijas sistēmai, saskaņā ar Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumu partijas iesniedz un KNAB publicē internetā informāciju par partiju saņemtajiem dāvinājumiem (ziedojumiem), iestāšanām naudām un biedru naudām, kā arī to vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarācijas un gada pārskatus.

Politisko organizāciju (partiju) saņemtie dāvinājumi, ziedojumi, biedru naudas un iestāšanās naudas

Saskaņā ar Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumu KNAB tīmekļa vietnē publicē informāciju par partiju saņemtajiem dāvinājumiem (ziedojumiem), norādot to veidu, summu, saņemšanas datumu, kā arī fizisko personu, kura izdarījusi dāvinājumu (ziedojumu), kā arī nepieņemtajiem un dāvinātājam (ziedotājam) atmaksātajiem (atdotajiem) dāvinājumiem (ziedojumiem).

Katru ceturksni publicēta arī informācija par politisko organizāciju (partiju) biedru ieskaitītajām iemaksām – iestāšanās naudām un biedru naudām, ja to kopsumma attiecīgajā kalendārajā gadā vienam partijas biedram pārsniedz vienu minimālo mēnešalgu.

Politisko organizāciju (partiju) deklarācijas

Saskaņā ar Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumu politiskās organizācijas (partijas) iesniedz publicēšanai KNAB tīmekļa vietnē:

  • vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarāciju, norādot visus izdevumus laika posmā no 120. dienas pirms vēlēšanām līdz vēlēšanu dienai – 30 dienu laikā pēc Saeimas, pašvaldības domes vai Eiropas Parlamenta vēlēšanām, ja partija iesniegusi deputātu kandidātu sarakstus;
  • gada pārskatu – ne vēlāk kā līdz nākamā gada 31. martam.