Atgriezties uz galveno lapu
Piekļūstams saturs
Fonta izmērs
Kontrasts

Tests par korupcijas un interešu konflikta novēršanas jautājumiem

Interešu konflikts likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” izpratnē ir konflikts starp:
Vai rakstveida atļauja amatu savienošanai ir jāsaņem tikai tad, ja pastāv iespējamība nonākt interešu konflikta situācijā?
Kā ir noformējama rakstveida atļauja, kura ir nepieciešama amatu savienošanai?
Kāds ir korupcijas nodarītais kaitējums valsts ekonomikai?
Valsts amatpersona tikusi administratīvi sodīta par amatu savienošanu bez rakstveida atļaujas. Vai valsts amatpersonai ir jāatlīdzina valstij ienākumi, kas gūti, pārkāpjot amata savienošanas ierobežojumus?
Ja valsts amatpersona ārpus pienākumu pildīšanas ir saņēmusi dāvanu, cik ilgu laiku pēc dāvanas saņemšanas šī valsts amatpersona nav tiesīga izdot administratīvo aktu vai veikt uzraudzības, kontroles, izziņas un sodīšanas funkcijas attiecībā uz dāvinātāju?
''Amats'' likuma ''Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā'' izpratnē ir:
Valsts amatpersonai, pildot amata pienākumus un ievērojot likumā noteiktos ierobežojumus, ir tiesības:
Par valsts amatpersonai noteikto ierobežojumu un aizliegumu pārkāpšanu valsts amatpersona var tikt saukta:
Kas no zemāk minētā nav korupcija?