Atgriezties uz galveno lapu
Piekļūstams saturs
Fonta izmērs
Kontrasts

Tests par korupcijas un interešu konflikta novēršanas jautājumiem

Valsts amatpersonu ētiskas rīcības principus var atrast:
Par valsts amatpersonām tiek uzskatītas:
Kuras sociālās grupas interesēs darbojas valsts pārvaldes institūcijas?
Valsts amatpersonai ir aizliegts pieņemt lēmumu attiecībā uz:
''Amats'' likuma ''Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā'' izpratnē ir:
Interešu konflikts likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” izpratnē ir konflikts starp:
Vai valsts amatpersonai ir atļauts pieņemt ziedojumus?
Ja iestādes vadītājs ar lēmumu atsaka izsniegt atļauju amatu savienošanai, vai valsts amatpersonai ir iespēja to apstrīdēt?
Kurās jomās korupcijas risks ir visaugstākais?
Aizejot no darba valsts vai pašvaldības institūcijā, valsts amatpersonai ir aizliegts strādāt: